Miljö & kvalitetspolicy

Företagets policy innebär att ett kvalitets och miljötänkande genomsyrar hela företagets verksamhet.

Miljö

Miljötänkande innebär bl.a följande:

 • Miljödeklarationer skall finnas på samtliga enheter.
 • Alla maskiner och fordon körs på miljöklass 1.
 • Alla maskiner och fordon som förmedlas är miljöklassade.
 • Uppgraderingar av utbildningar av personalen pågår ständigt mot ett optimalt miljötänkande.

Vår miljöpolisy
Vi skall i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete skall vi aktivt verka för:

 • Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser skall vara så optimal och miljömässig som möjligt.
 • Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinna.
 • Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Det är också vår ambition att löpande utbilda och Informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i stt arbete.
 • Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete
 • Stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.

Kvalitet

Kvalitetsmedvetenhet innebär följande kontroller vid förmedling av entreprenadmaskiner:

 • Kontroll av arbetsgivartillhörighet.
 • Kontroll av F-skattebevis.
 • Kontroll av maskinbesiktningar.
 • Kontroll av att företag och maskiner är försäkrade.
 • Kontroll av förarens behörighet: förarbevis, körkort och vad som behövs i övrigt krävs på respektive projekt.
 • Att hela tiden sträva efter ett bra informationsflöde inom företaget.
 • Bra och tydliga instruktioner för våra medarbetare.
 • En tydlig dialog med våra kunder för att på så sätt få bra möjligheter att kunna motsvara kundens förväntningar på våra produkter och tjänster.

PerGus Maskinförmedling AB

Östra Sundskogsvägen 81
451 90 Uddevalla

Växel: 070 390 97 57


PerGus Maskinförmedling AB

Östra Sundskogsvägen 81
451 90 Uddevalla

Växel: 070 390 97 57

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå