Miljö & kvalitetspolicy

Företagets policy innebär att ett kvalitets och miljötänkande genomsyrar hela företagets verksamhet.

Miljö

Miljötänkande innebär bl.a följande:

 • Miljödeklarationer skall finnas på samtliga enheter.
 • Alla maskiner och fordon körs på miljöklass 1.
 • Alla maskiner och fordon som förmedlas är miljöklassade.
 • Uppgraderingar av utbildningar av personalen pågår ständigt mot ett optimalt miljötänkande.

Vår miljöpolisy
Vi skall i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete skall vi aktivt verka för:

 • Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser skall vara så optimal och miljömässig som möjligt.
 • Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinna.
 • Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Det är också vår ambition att löpande utbilda och Informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i stt arbete.
 • Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete
 • Stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.

Kvalitet

Kvalitetsmedvetenhet innebär följande kontroller vid förmedling av entreprenadmaskiner:

 • Kontroll av arbetsgivartillhörighet.
 • Kontroll av F-skattebevis.
 • Kontroll av maskinbesiktningar.
 • Kontroll av att företag och maskiner är försäkrade.
 • Kontroll av förarens behörighet: förarbevis, körkort och vad som behövs i övrigt krävs på respektive projekt.
 • Att hela tiden sträva efter ett bra informationsflöde inom företaget.
 • Bra och tydliga instruktioner för våra medarbetare.
 • En tydlig dialog med våra kunder för att på så sätt få bra möjligheter att kunna motsvara kundens förväntningar på våra produkter och tjänster.

PerGus Maskinförmedling AB

Museigatan 2
451 50 Uddevalla

Växel: 070-690 97 57


PerGus Maskinförmedling AB

Box 269
451 17 Uddevalla

Växel: 070-690 97 57

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå